Osoby i instytucje zainteresowane uzyskaniem patronatu lub innego rodzaju współpracą zapraszamy do kontaktu: redakcja@generacjasmart.pl

Właściciel serwisu

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

Kapitał zakładowy: 20.000 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000393388

NIP: 113-284-44-22

REGON: 144078281