GeneracjaSmart.pl

Wydawca i redakcja:
JPP Group Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Polska

Kapitał zakładowy: 20.000 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000393388
NIP: 113-284-44-22
REGON: 144078281

W sprawach merytorycznych i organizacyjnych prosimy kontaktować się z Redakcją:

redakcja@generacjasmart.pl

W przypadku problemów z dostępem do serwisu lub z jego działaniem prosimy kontaktować się z administratorem: admin@GeneracjaSmart.pl. Pod ten adres można nadsyłać również uwagi dotyczące działania serwisu, jak również propozycje na jego rozwój i usprawnienie.

Administrator GeneracjaSmart.pl:

admin@generacjasmart.pl

W pozostałych sprawach prosimy pisać na adres:

biuro@generacjasmart.pl