O technologii blockchain mówi się często, że będzie rewolucyjna. Ale czy ta technologia rzeczywiście ma zastosowanie w realnym świecie, w gospodarce i biznesie?

Blockchain jest to innowacyjna forma trwałej bazy danych, nazywana często rozproszonym rejestrem. Pozwala ona na zapisywanie informacji i przesyłanie cyfrowych dóbr, takich jak waluta cyfrowa czy cyfrowy akt własności. Blockchain opiera się na konkretnym sposobie kodowania informacji, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Raz zakodowany wpis pozostaje w rejestrze na zawsze, nie może być usunięty ani sfałszowany. Siła i innowacyjność tej technologii opiera się przede wszystkim na rozproszeniu, decentralizacji i zastosowanej na jej użytek kryptografii.

Pomimo faktu, że zastosowanie blockchaina może być szerokie, to jest on głównie kojarzony z kryptowalutami. Sieć Bitcoin jest pierwszym zastosowaniem tej technologii. Niemniej, możliwości blockchaina sięgają o wiele dalej, niż kryptowaluty, nadal nie wszystkie możliwości jej zastosowania zostały odkryte.

Ze względu na właściwości blockchaina, wiele firm (w tym szereg banków), a także instytucji nadzorujących rynki, przygląda się bliżej możliwościom wykorzystania technologii blockchain. Interesują ich możliwości zarówno cyfrowych walut, jak i podniesienia bezpieczeństwa systemów finansowych. Potencjał technologii został na rynku szybko doceniony – obecnie każda z instytucji finansowych poważnie myśli o strategiach związanych z blockchainem.

 

  1. Blockchain w finansach

Coraz częściej pojawiają się opinie, że blockchain zmieni finanse. Fintechy, banki i firmy ubezpieczeniowe przyglądają się tej technologii i tworzą całe działy zajmujące się jej badaniem. Wdrażane są pierwsze rozwiązania oparte o tę technologię.

Renomowana firma doradcza Boston Consulting Group (BCG) stwierdziła: „Tak jak punk rock został komercyjnie zmieniony w muzykę nowofalową, podobnie bitcoin oswoił już technologię blockchain”.

Według badania dla Związku Banków Polskich, aż 38% bankowców uważa, że blockchain będzie powszechny w ich sektorze za 5 lat, natomiast 31%, że za 10 lat.

  1. Blockchain w energetyce

Blockchain daje możliwość wykorzystania tzw. inteligentnych umów (ang. smart contracts). Są to umowy zapisane w postaci kodu, które są automatycznie egzekwowane po spełnieniu warunków określonych w danej umowie. Rozwiązanie to daje więc szanse stworzenia rozmaitych zautomatyzowanych narzędzi dla sektora energetycznego.

Pomysły zastosowania blockchain w energetyce zaczynają się od platform obsługi klienta indywidualnego (obejmujących płatność za nośniki energii, podpisywanie umów, publikację dokumentów). Mogą obejmować też budowę struktur całego systemu (np. giełd energii opartych na blockchainie – umożliwiałyby one rejestrację transakcji i zapisywanie ich historii w systemie). Ciekawym rozwiązaniem wydaje się także stworzenie platformy płatności w systemach elektromobilności.

Źródło: https://2017.stateofeuropeantech.com/

  1. Usprawnienia w logistyce

Blockchain znajduje również zastosowanie w branży logistycznej. Amerykańska firma FedEx Corporation, zajmująca się przewozem przesyłek, testuje opartą na blockchainie technologię śledzenia dużych i wartościowych ładunków.

– Jesteśmy przekonani, że blockchain ma duże implikacje w łańcuchu dostaw, transporcie i logistyce. To kolejna granica, która całkowicie zmieni światowe łańcuchy dostaw – twierdzi Fred Smith, dyrektor wykonawczy firmy.

Dwa lata temu pojawił się portal VGM stworzony przez Kuehne + Nagel. Jest to narzędzie, które ma za zadanie umożliwić spedytorom wygodne wypełnianie deklaracji VGM (ang. Verified Gross Mass), które są wymagane przy przesyłkach morskich. Obecnie portal Kuehne + Nagel obsługuje ok. 800 tys. transakcji miesięcznie przy pomocy blockchaina, jest stale unowocześniany i rozwijany. Wszystkie informacje wprowadzane przez portal są przechowywane w łańcuchu, co umożliwia korzystanie z wewnętrznych interfejsów blockchaina w celu wymiany danych z trzecimi stronami – dzięki temu nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych kanałów komunikacyjnych.

Poruszone w tym artykule zastosowania technologii blockchain jest to tylko wierzchołek góry lodowej. Według ekspertów, jesteśmy obecnie we wczesnej fazie odkrywania potencjału tej technologii i dopiero poczyniliśmy pierwsze kroki w rozwoju systemów opartych o nią.