Chcesz zrozumieć co to blockchain, czym jest ta technologia i na jakiej zasadzie działa? Zacznij od zapoznania się z 5 podstawowymi faktami.

Technologia blockchain w ostatnich latach zyskuje na popularności i dużo się o niej mówi. Jednak jest ona zrozumiała dla stosunkowo wąskiego grona osób. W Internecie i mediach nie brakuje opinii, że technologia ta może zmienić sposób w jaki dokonujemy transakcji czy zawieramy umowy. Zanim to nastąpi, watro dowiedzieć się czym dokładnie jest technologia blockchain i co jest w niej tak rewolucyjne.

1. Bitcoin jest pierwszym popularnym zastosowaniem technologii blockchain

Bitcoin jest pierwszą i najpopularniejszą kryptowalutą, która została stworzona w 2008 roku przez anonimową osobę (lub grupę osób) pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Jej kurs charakteryzuje się dużymi wahaniami, ale w szczytowym momencie wyceniana ona była na ponad 20 000 USD za jednostkę (grudzień 2017). Istnienie Bitcoina nie byłoby możliwe bez technologii blockchain. W rzeczywistości, blockchain bitcoinowy jest pierwszym popularnym zastosowaniem tej technologii. Ogólną zależność między nimi dobrze obrazuje poniższy cytat:

„Blockchain jest dla Bitcoina tym, czym Internet jest dla e-maili. Duży i złożony układ elektroniczny, dzięki któremu można tworzyć aplikacje. Kryptowaluta jest tylko jedną z nich.”

Warto zauważyć, że według ogólnie przyjętych zasad, nazwę kryptowaluty w kontekście walutowym piszę się z małej litery, natomiast sieć, w której operuje z wielkiej, np. waluta bitcoin operująca w sieci Bitcoin.

2. Blockchain jest innowacyjną formą bazy danych

Informacje w blockchainie przechowywane są w formie rekordów, które tworzą bloki danych. Bloki te dodawane są do bazy w chronologicznej kolejności. Każdy z nich jest połączony z blokiem bezpośrednio poprzedzającym, ponieważ zawiera w sobie jego hash (potocznie: „odcisk palca”). W tym przypadku jest to wynik szyfrowania wszystkich danych zawartych w danym bloku. W ten sposób tworzy się nierozerwalny łańcuch, w którym niemożliwa jest jakakolwiek zmiana danych zawartych w bloku. Blockchain może przechowywać różnego rodzaju informacje, takie jak dane osobowe, historia własności aktywów (np. ziemi) czy też transakcje w konkretnej sieci (np. sieć Bitcoin).

 

3. Kryptografia jest podstawą bezpieczeństwa technologii blockchain

Kryptografia jest dziedziną matematyki, która zajmuje się sposobami utajniania informacji. W jej zakres wchodzą skomplikowane twierdzenia i techniki, np. wykorzystana w blockchainie kryptografia krzywych eliptycznych. Na jej podstawie działa mechanizm kryptografii asymetrycznej – w tym przypadku metodyka klucza prywatnego oraz klucza publicznego. W technologii tej został zastosowany również koncept funkcji szyfrujących, który umożliwia zakodowanie informacji, aby były one nieczytelne dla osób nieupoważnionych. Funkcje te umożliwiają wyliczenie hashu informacji zawartych w bloku. Każdy blok zawiera w sobie 3 podstawowe rzeczy:

  • rekordy,
  • hash bloku bezpośrednio poprzedzającego,
  • znacznik czasu (zapewniający chronologiczność bloków).
Blockchain co to? Schemat zapisywania hashów w blockchainie Źródło: https://rubygarage.org/blog/how-blockchain-works
Schemat zapisywania hashów w blockchainie Źródło: https://rubygarage.org/blog/how-blockchain-works

Zobacz także: Oto 6 blockchainowych start-up’ów, które mogą stać się ogólnoświatową sensacją

4. Dane zapisywane w blockchainie są rozproszone i zdecentralizowane

Blockchainowa baza danych jest rozproszona. Oznacza to, że jej aktualna wersja znajduje się jednocześnie na wielu urządzeniach na całym świecie. Liczba i rozmieszczenie tych urządzeń zależy jedynie od chęci niezależnych osób do przechowania konkretnej bazy danych. Baza ta jest również zdecentralizowana, ponieważ nie ma jednej nadrzędnej jednostki, która decydowałaby o jej zawartości. Nowe bloki dodawane są za zgodą grona osób, z wykorzystaniem metody konsensusu. Obie te zależności dotyczą głównie blockchainów publicznych. Właśnie ze względu na rozproszenie oraz decentralizację blockchain ma w wielu przypadkach przewagę nad tradycyjnymi rozwiązaniami.

Blockchain co to? Architektura sieci zcentralizowanych, zdecentralizowanych oraz rozproszonych Źródło: https://cryptodemy.pl/7-mitow-na-temat-decentralizacji-ethereum/
Architektura sieci zcentralizowanych, zdecentralizowanych oraz rozproszonych Źródło: https://cryptodemy.pl/7-mitow-na-temat-decentralizacji-ethereum/

 

5. Istnieje więcej niż jeden blockchain

Technologia blockchain – ze względu na swoją charakterystykę – często porównywana jest do Internetu. Internet jest jeden – niezależnie do czego jest wykorzystywany. Z perspektywy przeciętnego użytkownika komunikacja za pomocą e-maili czy bankowość internetowa może być dokonywana za pomocą tego samego łącza internetowego.

W przypadku blockchaina wygląda to zdecydowanie inaczej. Działanie jednego blockchaina jest zazwyczaj niezależne od działania innego (np. nie ma bezpośredniej zależności między siecią Bitcoin czy Etherum). Istnieje parę rodzajów blockchainów, a głównymi czynnikami podziału są: dostępność danej sieci (np. publiczne, prywatne) oraz metoda osiągania konsensusu (np. PoW, PoS).

Blockchain co to? Podział blockchainów ze względu na dostępność i charakter sieci Źródło: Opracowanie własne
Podział blockchainów ze względu na dostępność i charakter sieci Źródło: Opracowanie własne

 

 

Zobacz także: Gaming będzie w przyszłości oparty na kryptowalutach i blockchain – uważa szef Binance