60 dni na uregulowanie przez dużą firmę zobowiązania wobec mniejszej firmy. Obowiązek dla dużych podmiotów składania sprawozdań na temat terminowości płacenie faktur. Ulga na tzw. złe długi. Kary w wysokości 5 proc. kwoty niezapłaconych terminowo należności – to tylko część zmian jakie szykuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Nowa ustawa ma być batem na zatory płatnicze.

Ustawa ma rozwiązać problemy głównie małych firm, na których większe podmioty niejako częstokroć wymuszają nawet 180-dniowe terminy zapłaty.

– Małe podmioty są zmuszane przez większych kontrahentów handlowych do wystawiania faktur z długim okresem płatności. Ich środki są zamrożone, co negatywnie wpływa na ich płynność. Przedsiębiorca w takiej sytuacji, może cierpliwie czekać na zapłatę swoich należności lub zgłosić się o finansowanie, które pozwoli na realizację większej ilości zleceń równocześnie – mówi Łukasz Ramczewski Dyrektor Sprzedaży ds. Faktoringu z firmy Pragma.

Zwraca uwagę, że według raportu PARP, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowią obecnie 99,8 % wszystkich tego typu podmiotów w Polsce i są one siłą napędową naszej gospodarki.

Pod względem płatności Polska wypada znacznie gorzej, niże inne kraje regionu. Dłużej na swoje pieniądze przedsiębiorcy muszą czekać tylko w Turcji. Zmienić mają nowe przepisy przygotowywane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

– Dzięki nowym regulacjom mniejsze podmioty zyskają większe poczucie bezpieczeństwa w swojej działalności biznesowej. Jednak skorzystają również większe firmy, które będą mogły zaprezentować się jako wiarygodni, rzetelni kontrahenci. Nowe regulacje staną się dla nich narzędziem do wdrażania realnego CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) – przekazał nam Departament Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Zatory płatnicze – główne założenia ustawy

Jakie są główne założenia projektu ustawy dotyczącego zatorów płatniczych. Kluczowe rozwiązania projektu noweli to:

  • wprowadzenie limitu 60 dni na uregulowanie przez dużego kontrahenta jego zobowiązania wobec mniejszego podmiotu (MŚP);

  • 30 dni na zapłatę faktury na rzecz przedsiębiorców w przypadku instytucji publicznych np. ministerstw, jednostek samorządu, uniwersytetów (z wyłączeniem podmiotów leczniczych, przede wszystkim szpitali; nie dotyczy spółek Skarbu Państwa);

  • obowiązek (dla dużych firm) składania do Ministerstwa Finansów sprawozdań na temat tego, ile faktur dana firma płaci w ciągu 30 dni, ile w czasie 60 dni, a ile po upływie 60 dni;

  • zarazem resort finansów będzie zobowiązany do publikowania tych informacji (to rozwiązanie wzorowane jest na regulacjach obowiązujących w Wielkiej Brytanii), pierwsze sprawozdanie będzie składane w roku 2021 (za rok 2020);

  • ulga na tzw. złe długi w CIT i PIT (taka ulga już obowiązuje w przypadku VAT) – zapisana w projekcie w odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców zgłaszane w toku konsultacji Zielonej Księgi.

Zatory płatnicze – sankcje

Za nie przestrzeganie nowych zasad będą groziły sankcje. Duże przedsiębiorstwa, nadużywające finansowania swojej działalności kosztem innych, będą mogły być ukarane za swoje nieetyczne i niezgodne z prawem działania.

zatory płatnicze

Wysokość sankcji wynosić będzie do 5 proc. kwoty niezapłaconych terminowo należności. Będą one jednak dotyczyć tylko największych firm, czyli tych, których dane podatkowe – m.in. kwoty zapłaconych w Polsce podatków – publikuje się na stronach MF.

– To około 2500 firm. To czy kara będzie wymierzona, zależeć będzie jednak nie tylko od zaległości danej firmy, ale również od tego, ile tej firmie zalegają jej kontrahenci. Kara może grozić w przypadku, gdy w danym roku przedsiębiorstwo nie zapłaci w terminie faktur, wartych co najmniej dwa razy tyle, na ile opiewają faktury, za które jemu nie zapłacono – wskazuje Departament Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Nowe zasady od czerwca 2019 roku

Kiedy przepisy wejdą w życie? Etapie konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania skończył się w październiku. Nowe przepisy mają wejść w życie, w większości, 1 czerwca 2019 roku, natomista ulga na złe długi ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku”.

Zobacz także: Faktoring online i sprzedaż pojedynczych faktur – co warto o tym wiedzieć?