SUSI Partners AG (SUSI) w ramach swojego funduszu SUSI Energy Efficiency Fund (SEEF) rozpoczęło współpracę z Luneos w obszarze poprawy efektywności energetycznej w Polsce. Chodzi o  Light-as-a-Service (LaaS), czyli dostarczanie oświetlenia jako usługi, o wartości do 30 milionów euro.

Finansowanie będzie wykorzystane w celu realizacji projektów LaaS, głównie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie przez SEEF pierwszego portfela projektów LaaS wpłynie na redukcję emisji CO2 na poziomie do 45 000 ton.

Zgodnie z umową finansowania, Luneos przeprowadzi projekty modernizacji systemów oświetlenia swoich klientów przy zastosowaniu wysoce efektywnej energetycznie technologii oświetleniowej LED, w wyniku czego klienci osiągną znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, a także niższe koszty utrzymania i wyższą jakość oświetlenia.

Rozwiązanie szyte na miarę

SUSI dostarczy finansowanie portfeli projektów LaaS w obszarze małych i średnich firm jako preferowany podmiot finansujący, poprzez fundusz SEEF. Innowacyjna struktura finansowania przy wykorzystaniu sprzedaży należności pozwoli Luneos na bardzo dynamiczny wzrost i implementację projektów w ramach wdrożenia modelu biznesowego LaaS w Polsce.

Christopher Tschamler, Menadżer Transakcji odpowiedzialny za współpracę z Luneos z ramienia SUSI Partners AG, dodaje: Jesteśmy dumni, że możemy nawiązać współpracę z doświadczonym i dynamicznym zespołem, z historią istotnych dokonań w branży energetycznej w Polsce. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu finansowemu, dostarczamy rozwiązanie szyte na miarę i stajemy się stabilnym partnerem Luneos i jego klientów.

Zbigniew Prokopowicz, Prezes Luneos:

Środki pozyskane od europejskiego lidera finansowania projektów w zakresie transformacji energetycznej umożliwią nam, po raz pierwszy w Polsce, długoterminowe, nawet 10-letnie, finansowanie projektów efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wierzymy mocno w wygenerowanie znaczących oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej dla naszych klientów i obniżenie emisji CO2 na bazie tego modelu usługowego. Widzimy duże zainteresowanie klientów ofertą oświetlenia jako usługi, szczególnie w kontekście obserwowanych w ostatnim okresie wzrostów cen energii elektrycznej dla klientów MŚP.

Projekty z wymiernym wpływem na redukcję emisji CO2

SUSI Partners AG jest innowacyjnym szwajcarskim podmiotem zarządzającym aktywami, wyspecjalizowanym w inwestycjach w infrastrukturę wspierającą zrównoważony rozwój. SUSI inwestuje w aktywa w całym łańcuchu wartości w obszarze transformacji energetycznej. Obecnie zarządza czteroma funduszami poprzez spółkę zarządzającą Sustainable Sàrl (z siedzibą w Luxemburgu) w obszarach energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej i magazynowania energii. Celem wszystkich funduszy jest uzyskanie stabilnych i atrakcyjnych stóp zwrotu nieskorelowanych z rynkami publicznymi, poprzez inwestowanie w projekty z wymiernym wpływem na redukcję emisji CO2.

“Light-as-a-Service”, czyli oświetlenie jako usługa

Luneos to polska firma oferująca kompleksowe usługi “Light-as-a-Service”, czyli oświetlenie jako usługa, dostarczająca wymierne oszczędności w zużyciu energii i poprawę jakości oświetlenia, w wyniku przeprowadzenia modernizacji oświetlenia z tradycyjnych technologii na technologię LED. Usługa ta obejmuje: inwentaryzację i ocenę istniejącego systemu oświetlenia, zaprojektowanie, finansowanie, wdrożenie, instalację oraz obsługę i serwis nowej instalacji LED przez okres do 10 lat. Luneos skupia się na wdrożeniach w sektorach przemysłowo-produkcyjnym, logistycznym i detalicznym w zakresie średnich przedsiębiorstw oraz mniejszych klientów korporacyjnych. Luneos działa poprzez ogólnopolską sieć menadżerów projektów i inżynierów. Partnerami Luneos są najwięksi i najbardziej uznani krajowi producenci zaawansowanych systemów oświetleniowych LED, a także doświadczeni instalatorzy i serwisanci. Luneos został założony i jest operacyjnie prowadzony przez zespół zarządzający z dużym doświadczeniem w sektorze nowej energetyki, w tym w segmentach farm wiatrowych i rozproszonych mikro-instalacji.

Źródło: materiały prasowe.