Jeśli chcemy zatrzymać nieodwracalne skutki globalnego ocieplenia, to do końca wieku musimy ograniczyć wzrost temperatury do 1,5 stopnia. W innym przypadku czeka nas radykalna zmiana klimatu i kataklizmy pogodowe. Takie wnioski płyną z ostatniego raportu ONZ sporządzonego przez Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Jeszcze w 2015 r. eksperci twierdzili, że ostatnim progiem bezpieczeństwa jeśli chodzi o nieodwracalne zmiany klimatu jest obniżenie wzrostu temperatury o 2 stopnie. Do takiego wniosku naukowcy doszli na konferencji klimatycznej w Paryżu. Natomiast ocieplenie klimatu tak szybko postępuje, że wystarczyło tylko dwa lata, żeby zrewidować wnioski tamtejszego porozumienia.

Jeśli chcemy ochronić nasz klimat przed nieodwracalnymi zmianami to do końca wieku należy ograniczyć wzrost temperatury do 1,5 stopnia, a nawet mniej. W innym razie czeka nas załamanie pogody i liczne kataklizmy.

– Decyzje, które podejmujemy dzisiaj, są kluczowe jeśli chodzi o zapewnienie bezpiecznego, i przyjaznego dla środowiska, świata – powiedziała Debra Roberts, jeden z ekspertów IPCC.

Globalne ocieplenie klimatu – co dokładnie nam grozi?

Susze, ginące gatunki zwierząt i zmniejszenie powierzchni lądowej . To tylko niektóre z wielu zmian, jakie nas czekają, jeśli nie zatrzymamy globalnego ocieplenia klimatu. Jak wskazuje ekspert IPCC, Panmao Zhai, już teraz widzimy efekty wzrostu temperatury o jeden stopień celsjusza, czyli ekstremalne zmiany pogody, stopniowe podnoszenie się poziomu wód i topniejące arktyczne lodowce. Może być jeszcze gorzej.

globalne ocieplenie klimatu

Przede wszystkim zmienią się nasze warunki pogodowe. Postępujące ocieplenie klimatu będzie prowadzić do suszy, ciężkich opadów deszczu i huraganów. Natomiast topniejące lodowce, a co za tym idzie podniesienie się poziomu wód, zmniejszą powierzchnię lodową. Z mapy znikną liczne, małe wyspy i zmieni się też linia brzegowa kontynentów. W dłuższej perspektywie wiele gatunków zwierząt utraci swoje naturalne środowiska, w których obecnie żyją. Jest jednak nadzieja.

– Dobrą wiadomością jest to, że część działań, które mają ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia wzrostu temperatury jest już wdrożona. Sedno w tym, że muszą być one szybsze i bardziej zdecydowane – powiedział Valerie ,Masson-Delmotte z IPCC.

Główne rozwiązanie to obniżenie emisji CO2

Raport wskazuje także jakie kroki trzeba podjąć aby skutecznie walczyć z globalnym ociepleniem klimatu. Jednym z rozwiązań jest obniżenie emisji CO2. Zmiany w tym zakresie muszą być radykalne i szybkie.

Wzrost temperatury powyżej 1,5 stopnia do końca wieku zostanie zatrzymany, jeśli do 2030 r. obniżymy emisję CO2 o 45% (licząc od roku 2010). Później docelowo energia płynąca ze spalania CO2 powinna być zastąpiona pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł.

Powyższy raport został sporządzony i zatwierdzony na Konferencji w Inczon w Korei Płd. Będzie też kluczowym dokumentem, na podstawie którego odbędą się negocjacje na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach w grudniu tego roku. Raport został sporządzony przez 91 naukowców z 40 krajów.

Zobacz także: Naukowcy przyspieszają prace nad pszczołami – robotami