– Przy wpłacie do IKE 100 zł miesięcznie przez 30 lat, przy założeniu stopy zwrotu na poziomie 3% rocznie, ulga podatkowa wyniesie blisko 4,5 tys. zł. Ulga w przypadku IKZE przy dokładnie takich samych założeniach i biorąc pod uwagę 18% stawkę PIT wyniesie już blisko 6,5 tys. zł – tłumaczy Łukasz Tymoszuk, Manager ds. Kluczowych Klientów w Union Investment TFI S.A.

Wojciech Matusiak: Czy oszczędzanie poprzez IKZE i IKE – to dobry pomysł?

Łukasz Tymoszuk*: W ostatnich tygodniach wielu Polaków otworzyło list z ZUS, w którym widniała kwota, na jaką każdy z nas może liczyć na emeryturze. Trudno się cieszyć z takiej perspektywy, bo niewiele osób dostanie pieniądze, które zapewnią im w miarę komfortowe życie. W takiej sytuacji wszystko leży w naszych rękach. Warto się rozejrzeć i zobaczyć w jaki sposób dorzucić parę przysłowiowych groszy do naszej emerytalnej skarbonki.

Czy rynek oferuje sprawdzone sposoby i ciekawe rozwiązania? Zdecydowanie tak. I to jest dobry moment na rozszyfrowanie tajemniczych skrótów IKE/IKZE czyli Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Czym te rachunki różnią się od siebie? Przede wszystkim wysokością rocznych wpłat. W 2018 roku możemy wpłacić na IKE maksymalnie 13 329 zł, a na IKZE – 5331,60 zł.

Jakie są atuty takiej formy oszczędzania?

W obu przypadkach nie zapłacimy wprawdzie podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki, który musielibyśmy zapłacić na przykład od zysku z lokaty czy inwestycji na giełdzie), ale IKZE daje jeszcze możliwość odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania, co zobaczymy w rocznym zeznaniu PIT. Przykładowo, przy wpłacie do IKE 100 zł miesięcznie przez 30 lat, przy założeniu stopy zwrotu na poziomie 3% rocznie, ulga podatkowa wyniesie blisko 4,5 tys. zł. Ulga w przypadku IKZE przy dokładnie takich samych założeniach i biorąc pod uwagę 18% stawkę PIT wyniesie już blisko 6,5 tys. zł. To są pieniądze, które realnie pozostaną w naszej kieszeni. Komfortowe jest to, że nie musimy do IKE i do IKZE wpłacać co miesiąc określonej kwoty. To daje nam swobodę oszczędzania i jeśli w danym miesiącu nie możemy odłożyć pieniędzy – po prostu tego nie robimy.

Czy wiek rozpoczęcia oszczędzania jest ważny? Czy to dobre rozwiązanie dla dzisiejszych 20 – 30 latków?

W oszczędzaniu na emeryturę sprawdza się zasada – im wcześniej zaczniesz, tym więcej zbierzesz. Każda kwota, którą dzisiaj możemy zaoszczędzić i przeznaczyć na swoją emeryturę zaprocentuje w przyszłości. Patrząc z perspektywy osób młodych emerytura jest pojęciem nieco abstrakcyjnym, odległym. Młody człowiek chce żyć, korzystać z wielu ciekawych możliwości, jakie są dla niego dostępne. Oszczędzanie w tym momencie życia samo w sobie nie jest priorytetem. Jednak przy odpowiedniej edukacji i prostym tłumaczeniu jakie są korzyści z oszczędzania na przyszłą emeryturę, można liczyć na pozytywny odzew ze strony młodych ludzi. Każdy powinien wybrać metodę dla niego najlepszą. Jeśli ktoś ceni sobie budowanie oszczędności w dłuższym okresie czasu i chce spróbować swoich sił w inwestowaniu, wtedy może wybrać bardziej ryzykowne, ale jednocześnie bardziej zyskowne strategie. W Union Investment TFI proponujemy 4 warianty inwestycji do wyboru: bezpieczny z przewagą obligacji, umiarkowany, dynamiczny – z przewagą akcji oraz indywidualny, w którym przyszły emeryt sam wybierze fundusze do swojego portfela. Dla młodego człowieka zyski będą istotne dopiero za kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat, dlatego takie rozwiązanie warto wziąć pod uwagę.

Ile można zyskać w porównaniu do odkładania takich samych kwot, ale bez konta IKE?

Na potrzeby tego porównania weźmy pod uwagę na przykład lokatę bankową oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Załóżmy, że co miesiąc przez 30 lat na oszczędności będziemy przeznaczać 100 zł. Zgromadzone oszczędności mogą być podobne, ale zysk z lokaty będzie podlegał oprocentowaniu – 19% tzw. podatkiem Belki. Pieniądze z IKZE są wprawdzie również opodatkowane 10% ryczałtem, ale biorąc pod uwagę oszczędności podatkowe – na IKZE nasze oszczędności będą wyższe o 5,3 tys. zł niż na lokacie. To już spora suma, o którą zwiększy się nasze zabezpieczenie na przyszłą emeryturę. Przy odkładaniu większych kwot oszczędności będą wyższe.

*Łukasz Tymoszuk jest Managerem ds. Kluczowych Klientów w Union Investment TFI S.A.

Zobacz także: Mieszkanie na Start – pierwsze dopłaty do czynszów ruszają w 2019 r. Sprawdzamy kto i jak może otrzymać pomoc finansową

Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Towarzystwo i nie stanowi porady prawnej, podatkowej, księgowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Szczegółowe informacje na temat IKZE znajdują się w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o IKE oraz IKZE oraz w Regulaminie prowadzenia IKZE. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektami informacyjnymi, Statutami, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klientów AFI, tabelą opłat, danymi o ryzyku, informacjami podatkowymi, dostępnymi na stronie www.union-investment.pl. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przed zawarcie umowy o prowadzenie IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.