Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uruchomił stronę internetową, która ma pomagać polskim przedsiębiorcom stawiającym na innowacje finansowe. Będzie udzielał im porad prawnych.

Z porad w ramach programu Innovation Hub będą mogły za darmo skorzystać nie tylko fintechowe start-upy, ale także banki. Będą one mogły rozwiać swoje wątpliwości co do praktyk regulacyjnych i nadzorczych KNF.

Jak działa Innovation Hub?

Jeśli pojawia się przedsiębiorca, który ma pomysł na innowacyjną usługę finansową, to wystarczy, że wejdzie on na specjalną stronę internetową KNF i opisze swój pomysł. Nadzorca zweryfikuje, czy jest on innowacyjny. Regulator będzie m.in. oceniał, czy proponowane rozwiązanie różni się od istniejących rozwiązań na rynku polskim. Jeśli przejdzie wstępną selekcję, to wtedy zaczną się konsultacje przez e-mail, telefon albo zostanie zorganizowane spotkanie w KNF z dedykowanym zespołem, który będzie pomagał przedsiębiorcy przygotować się do procesu licencyjnego, czy wymogów regulacyjnych i nadzorczych.

– To program o charakterze doradczym, informacyjnym i edukacyjnym skierowanym do sektora innowacji finansowych. Chcielibyśmy aby przedsiębiorcy, zarówno ci młodzi, jak i ci już bardziej zaawansowani w biznesie mieli łatwiejszą drogę z innowacyjnymi rozwiązaniami – powiedział podczas konferencji prasowej przewodniczący KNF Marek Chrzanowski.

Innovation Hub będzie skierowany do dwóch grup podmiotów sektora FinTech:

1) Podmioty planujące rozpoczęcie działalności w ramach części rynku finansowego objętej nadzorem KNF (m.in. start-upy), które posiadają innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT),

2) Podmioty już nadzorowane przez KNF planujące wdrożyć innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT).

W ramach Programu podmiot pytający może uzyskać:

1)Wsparcie ze strony UKNF w identyfikacji właściwych przepisów prawa, regulacji i stanowisk nadzorczych mających zastosowanie do danego podmiotu, modelu biznesowego, oferowanego produktu lub usługi finansowej,

2) Informacje o zasadach działania nadzoru, trybie uzyskania zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności oraz dokumentach i wytycznych dostępnych na stronie internetowej KNF.

Program nie obejmuje wsparcia w przygotowaniu wniosku licencyjnego. Podmioty zainteresowane uzyskaniem licencji otrzymają w ramach programu informacje o wymogach prawno-regulacyjnych i właściwej komórce licencyjnej UKNF, do której należy złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie określonej działalności. Uczestnictwo podmiotu w programie nie będzie zobowiązywało do późniejszego złożenia wniosku licencyjnego.

– Chcemy pokazać, że KNF i UKNF to instytucje przyjazne startupom, przyjazne innowacyjnym usługom na rynku finansowym. Chcemy też zachęcić fintechy z innych krajów do tego żeby zaczęły działać w Polsce albo rozpoczęły współpracę z polskim regulatorem – tłumaczył Chrzanowski.

Źródło: konferencja prasowa KNF, materiały prasowe. Na zdjęciu przewodniczący KNF Marek Chrzanowski.